Homlokzatfelújítás pályázat Kismaroson!

  0
  659

  Kismaros Község Önkormányzata

  a 2023. évben támogatandó homlokzatfelújítási pályázat pénzügyi keretének előkészítése érdekében

  PÁLYÁZATOT HIRDET

  a helyi védelem alatt álló és a helyi védett környezetben álló épületek külső homlokzati felújítási munkáinak támogatására a Kismaros község településkép védelméről szóló 6/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján.

  Jelen pályázat keretében műemléki védettséggel érintett épület támogatására nincs mód.

  A támogatás igénylése az önkormányzathoz benyújtott pályázat útján lehetséges.

  A támogatás mértéke:

  • helyi védelem alatt álló épületek esetén a homlokzati felújítási költségek maximum 50%-a, amely teljes mértékben vissza nem térítendő támogatás;
  • helyi védett környezetben álló (de egyedi védelem alatt nem álló) épület esetében a homlokzati felújítási költségek maximum 50%-a, melynek 50%-a vissza nem térítendő támogatás, 50%-a pedig kamatmentes kölcsön;
  • a Rendelet alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: PÜTB) a fenti arányoktól indokolt esetben eltérhet.

  A támogatás feltételei:

  • a támogatás utófinanszírozású, tehát a pályázónak az 50%-os önerő vállalása mellett a munkálatok lezárásáig és azok igazolásáig a teljes bekerülési költséget állnia kell;
  • mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kamatmentes kölcsön kifizetése a támogatott munkák befejezésekor, azok számlákkal való igazolása után történik;
  • támogatás nem adható kötelezéssel elrendelt felújítás esetén.

  A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a kitöltött pályázati űrlapot, amely az Önkormányzatnál kérhető, vagy a kismaros.hu oldaláról, illetve a cikk alján található linkről letölthető;
  • a megvalósítani tervezett felújítás engedélyes szintű tervét, költségvetését és ha jogszabály előírja, akkor a jogerős építési engedélyét, egyéb esetben az illetékes szerv hozzájárulását;
  • az érintett tulajdonosok (kezelők, használók) névsorát, írásos nyilatkozatukat, hogy a felújítás rájuk eső költségeit vállalják, és a pályázott összeget megelőlegezik;
  • a kivitelezés ütemezését;
  • nyilatkozatot a meghatározott nagyságú önrész vállalásáról.

  A pályázat benyújtása: 

  A pályázatokat 2022. szeptember 30-ig kell benyújtani a főépítészhez.

  A pályázat elbírálása:

  A pályázatokat a PÜTB az éves költségvetést jóváhagyó testületi ülést követő hónap utolsó napjáig bírálja el. Az eredményről a pályázók írásban értesülnek. Nyertes pályázat esetén az érintettekkel a polgármester megállapodást ír alá.

  Egyéb tudnivalók:

  A támogatás felmondása írásbeli bejelentés alapján történik. Ha a támogatott az építkezést a megállapodásban vállalt határidőre nem tudja befejezni, írásban kérheti a támogatási összeg következő évi felhasználását. Kérelem csak egyszer adható be.

  Részletes információ:

  A helyi védett épületek és a helyi védett környezet listája a Rendeletben megtalálható, a pályázattal kapcsolatos további információ a www.kismaros.hu honlapon olvasható.

   

  2022. június 30.

  Moór Róbert s.k.

  a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

  Kismaros_ÉV_pályázati_kiírás_2023

  Kismaros_ÉV_pályázati_űrlap_2023