Kismaros rendkívül gyorsan fejlődő település, 10 év alatt (2006 és 2016 között) 80%-al nőtt a hat év alatti gyermekek száma. Az óvodai férőhelyet részben önerőből, részben állami támogatásból megoldottuk, most a bölcsődei bővítés pályázata van folyamatban. Mindkét intézmény maximális létszámmal üzemel. Településünkön 15 éve téma az iskola épületének megújítása, de két évvel ezelőtt a Váci Tankerület azt jelezte, hogy ki is nőttük az iskolát. Gyakorlatilag elfogytak a tantermek, ezért az iskolához közeli magánházakban kellett tantermeket kialakítanunk, de az idei szeptemberi iskolakezdés, már konténer-tanterem létesítését teszi szükségessé. Sajnos a település adottságai miatt, a konténeres megoldás is problematikus, a helyhiány miatt.

A Váci Tankerületi Központ munkatársaival a probléma észlelése óta folyamatosan egyeztetünk, építészek, várostervezők, pedagógusok, oktatási szakemberek bevonásával az iskola projekt megoldásán. A Váci Tankerületi Központ egy 400 férőhelyes, 16 tantermes iskolaépület szükségességét prognosztizálta Kismaroson, figyelemmel a szomszéd települések iskolai létszámára is. Földrajzi elhelyezkedésünk miatt Verőcéről, Nagymarosról, Kóspallagról és Szokolyáról is járnak hozzánk gyerekek, a jelenlegi létszám 209 fő, ősszel 223 fő lesz, azt követő tanévre 240 főt várunk. Az iskola jelenlegi fő épülete 1969-ben épült, később felső tagozattal egészült ki, majd az 1990-es évek elején bővült újra, részben társadalmi munkából. Azóta is kényszer megoldásokkal lehetett növelni az épületet, különböző építőanyagokat és konstrukciókat használva, részben könnyűszerkezet alkalmazásával. Ennek következtében az iskola jelenlegi épülete felfelé nem bővíthető.

Pillanatnyilag az iskolából hét tanterem hiányzik, a konténerekkel elfogy az udvara. Sportcsarnoka is elavult mára, egy 1990-es években beszerzett mezőgazdasági lemezhangár, amely feladatát magas üzemeltetési költségek mellett korlátozottan tudja ellátni, miközben aktív sportélet folyik a diákok körében. A fiúknak labdarúgás, lányoknak kézilabda.

Az épület és a sportcsarnok, elavultsága miatt – valamennyi szakmai vélemény szerint – bontásra ítélt. Új, komplex, sportcsarnokot (szabvány kézilabda pályát) is tartalmazó épületet – a település adottságai miatt – a jelenlegi épület és sportcsarnok helyén, a focipálya mellett lehet kialakítani, a Váci Tankerületi Központ által prognosztizált gyermeklétszám alapján. A kismarosi iskola projekt koncepció kialakításában a település önkormányzata a Váci Tankerületi központtal együttműködve részt vesz. Az önkormányzat szakértők (pedagógusok, építészek, várostervezők, oktatási szakértők) bevonásával a tervek szerint önerőből, ez év végére befejezi a munkának ezt a részét. A főváros közelsége miatt, illetve a településen élők igényeinek figyelembe vételével egy olyan oktatási intézmény koncepcióján dolgozunk munkatársaimmal, amelyben az oktatási intézmény, és a sporthelyszín szorosan összekapcsolódik, az épület szervesen illeszkedik a helyi természeti környezetbe, a patak-part és a focipálya adta lehetőségekbe, és amelyben nagyobb teret kapna a jövőben a természettudományos oktatás. A Váci Központ rögzítette, hogy egy évre meg tudja a konténeres oktatást oldani, ha bontásra és építkezésre kerül sor.

Az önkormányzat az állami támogatásoknak és saját erejének köszönhetően is, alulról felfelé tudott építkezni az oktatást illetően. A gyereklétszám emelkedése nem meglepetés, hiszen Kismaros lakossága hosszú évek óta gyarapodik. Éppen ezért 2014-ben elsőként napirenden az óvoda bővítése és felújítása volt. Akkor az volt a legégetőbb tennivalónk, amelyre megoldást kellett találni. Pályázatból nyertünk 37,5 milliót kapacitásbővítésre és további 30 milliót energetikai korszerűsítésre, így 2016 szeptemberében már a megújult intézményben tudott elkezdődni a tanév, amely időszak alatt az óvoda udvarának rendbehozatalát vállaltuk, amely szintén önerőből valósulhatott meg.

Ilyen volt


Ilyen lett

Korábban a Tankerület is nyert pályázatot, így új nyílászárókat, külső szigetelést és új kazánt kapott az iskola, 2018-ban pedig az udvar vízelvezetése és rendezése történt meg. 2017 márciusában teljesen új feladatellátásként elindult a bölcsőde az önkormányzat által 2015 év elején megint csak önerőből vásárolt Liget utcai ingatlanban, az önkormányzat és a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatának együttműködésében, két csoporttal. Ezzel a település a kormány által szabott határidő előtt egy évvel és kilenc hónappal teljesítette a jogszabályban előírtakat. A családok életének könnyebbé tétele érdekében, a bölcsőde költségeit az önkormányzat átvállalta a szülőktől. A focipályánk is megújult, a környezete és a kiszolgáló létesítményei is évről-évre fejlődnek a Tao pályázatoknak és a Fortuna SC vezetőinek elkötelezett munkájának köszönhetően. Szóval igen intenzíven teltek az elmúlt évek, az alapok megvannak, most a folytatáson a sor, ez pedig az iskola bővítését jelenti.

Az már világosan látszik, hogy ez olyan léptékű fejlesztés lesz, amely Kismaros erején jóval túlmutat, a korábbiaktól eltérő módon kell majd tehát megoldanunk a feladatot. Számos ötlet és elképzelés merült már fel az új iskola helyszínét illetően, de ha két lábbal a földön állunk, akkor a realitás az, hogy önkormányzati tulajdonú területen, gördülékenyen megvalósítható projektre lehet a leginkább forrást szerezni. Ez az jelenti, hogy az iskolát a jelenlegi, településközponti helyen kell fejleszteni. Érdekes építészeti feladat, hogy például az Egészségparkot, vagy a már mai is részben iskolai térként használt kispályát, hogyan lehet az iskolaudvar részévé tenni. És mindezt a sok gondolatot és szükségletet egy reálisan megvalósítható projektbe kell csomagolni. A legreálisabb, leggyorsabban, leginkább megvalósítható megoldást kell kidolgoznunk.

Neubauer Rudolf
polgármester

(a címlapfotón Ritzl Erika óvodavezető és Neubauer Rudolf polgármester – Fotó: dunakanyarhirek.hu)