Iskolai beiratkozás a 2020-21-es tanévre

0
1131

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. Tájékoztató a felülettel kapcsolatban itt tekinthető meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik: (Az első szakasz iskolánkra nem vonatkozik)
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
– olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
– a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. A gyermek oktatási azonosítóját az óvodától lehet elkérni.
Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére. (2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között). A két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

– A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 

– Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

– Ha a gyermek nemzetiségi oktatásban fog részt venni, akkor erről a nyilatkozat

– Hozzájáruló nyilatkozat fénykép/video készítéséről (2020-21-es tanév első napján papír alapon benyújtandó)

– Házirend elfogadásáról nyilatkozat (2020-21-es tanév első napján papír alapon benyújtandó)

– Elektronikus napló használatáról nyilatkozat (2020-21-es tanév első napján papír alapon benyújtandó)

Mindezeken kívül tájékoztatjuk Önöket, hogy nyilatkozniuk kell a következőkről:
  • gyermeke hit- és erkölcstant vagy etikát szeretne tanulni, amennyiben hit- és erkölcstant, melyik egyház oktatását kívánják igénybe venni (Magyar Katolikus Egyház, Buddhista Közösségek (Tan Kapuja Buddhista Egyház)) A dokumentum letölthető innen.
  • szeretnének-e napközit igénybe venni,
  • milyen étkezést szeretnének igényelni (ebéd vagy háromszori étkezés).

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, intézményünk lehetőséget biztosít a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Kivételes esetben, e-mailen történő egyeztetés után, 2020.május 6-án és 7-én 9:00 – 15:00 óra között az iskola épületében lehet személyesen beiratkozni. Mindenki biztonsága érdekében ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogy az iskola előtt várakoznak, majd egyesével szólítjuk be az épületbe Önöket.

Az iskola elérhetőségei a következők:
e-mail: vilcsek.iskola@gmail.com
telefon: 06-30-713-9718

Iskolavezetés

Kismaros, 2020.04.06.