Ami a huszadik századi kutatók számára nem volt lehetséges, az mára már a helytörténészek egy fontos kiegészítő eszköze. A világháló pár kattintás után elképesztő dokumentumokat dob elénk. Íme egy 1781-es jobbágyösszeírást rögzítő térkép. Német nevén: Plan der zur königlichen Kron Herrschaft Wissegrád gehörigen. Abból az évből, amikor életbe lépett a brit hadsereg fegyverletétele után, az Amerikai Egyesült Államok megalakulásáról szóló törvény…

A kézirat, színezett papír, amelyen feltüntették a temetőt, a földek nevét, a számozott parcellákat és a telkeket. Pirossal festették rá a házsort úgy, hogy a felső sorban felsorolt jobbágynevek számozása alapján beazonosítható, hogy melyik házban melyik család lakott. Habsburg felvilágosult uralkodó döntése német precizitással végrehajtva. A közigazgatás kezdete, az úrbéri viszonyok rendezésének egyik eszköze.

A dokumentum nyelve német, latin és magyar, szerzője Lyci Samuel Ingenieur azaz mérnök, hitelesítője Samuel Thailer. A település neve Klein Maross-nak van feltüntetve, a dűlők nevei: Schveitzer Feld, Szokoler Veg Acker, Sütten Acker, Weingarten Acker, Stein Bruch Feld, Hintere Stock Acker, Hanf-Acker; és szerepel rajta a Gál Hegye földrajzi elnevezés is. Megfigyelhető, hogy a település szerkezete alig változott, a térkép alapján talán ma sem tévednénk el a faluban.

A jobbágynévsor azonos dr. Rixer Gusztáv Kismaros három százada című könyvének 92. oldalán feltüntetett nevekkel, amelyek alapja az úrbéri viszonyok rendezése miatt 1770-ben készült jobbágyösszeírást tartalmazó jegyzőkönyv. Ezt a jegyzőkönyvet a néhány kismarosi jobbágy is aláírta, igaz írni még nem tudtak, nevük fölé keresztet rajzoltak.

Aki bele szeretne nagyítani a térképbe, vagy azt egészben megtekinteni, az itt tudja megtenni a Magyar Nemzeti Levéltár honlapjára kattintva:

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/1652/view/?bbox=5719% 2C-1310%2C6405%2C-1035

Néder Sarolta

Kismarosi Falumúzeum 

(Köszönet Ruff Jánosnak a forrás felkutatásáért)