Ezentúl automatikusan kapnak zöldhulladékos zsákot azok, akiknél amúgy is hetente jár a kukás. Az akár két darab gyűjtőt minden zöldhulladék elszállításkor ki is cseréli a Nemzeti Hulladékkezelő – röviden ennyi áll a tájékoztatóban, amelyet a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Kft adott ki.

Akinek ezen felül még zöldhulladékos zsákra van szüksége, az Kismaroson a Liget utcai Reálban (a közlemény szerint Sapito Kft, de ez kismarosiul a Stedra bolt, vagy még inkább egyszerűen Sanyi) tud többletzsákot vásárolni. A módja, hogy a

zöldhulladékos zsákok igényéről átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni a boltban, vevőazonosító számmal vagy csekkszelvény-bemutatással. Ennek egyik példánya a hulladékkezelőhöz kerül, aki aztán ez alapján kiszámlázza a következő hónapban.

 

A zsák a boltból helyben fizetés nélkül elvihető. Később postán jön a számla.

Arról nem ír a közlemény, hogy aki nem előfizetője a szemétszállításnak, az milyen módon juthat hozzá a szolgáltatáshoz.

 

Ez itt a közlemény teljes szövege:

Tájékoztató a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés gyakorlatáról

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2021. április 1-től az házhoz menő zöldhulladék gyűjtésének rendszere az alábbiak szerint módosul.

A hulladékszállítási közszolgálatást jogosan igénybe vevők, akik a szolgáltatásért az NHKV Zrt. részére díjat fizetnek, Társaságunk díjmentesen ingatlanonként 2 db a zöldhulladék gyűjtésére alkalmas, zöld színű, emblémás zsákot biztosít.

Első alkalommal a zsákokat 2021. 11. és 12. hetében (március 15-26. között) helyezzük el az ingatlanoknál.

Ezt követőn a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg térítésmentesen a járat max. 2 db zöld színű, lebomló, emblémás cserezsákot biztosít, azon ingatlanhasználóknak, akik helyeznek ki zöldhulladékot.

További zsákokat (kék színű, lebomló, emblémás) az ügyfélszolgálatokon, illetve a zsákértékesítő partnereknél lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére, mely utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Tehát a zsák átvételekor a helyszínen nem kell kifizetni az átvett zsákokat, a zsákok ára – a korábbiakban meghatározott változatlan díjon – utólag, az NHKV Zrt. által kiállított, postai úton megküldött számlával kerül beszedésre, mivel a többlet közszolgáltatás díjának utólagos kiszámlázása és a díj beszedése az NHKV Zrt. jogszabályi hatásköre.  

A kommunális többlethulladékos  zsákok átvétele is a fentiek szerint történik.

Fentiek alapján a kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket (gallyak átmérője max. 6 cm) max. 150 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként maximum 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

A többlethulladék elszállítására alkalmazott zsákok átvételével és igénybevételével – a közszolgáltatási díjban nem fedezett – közszolgáltatást vesznek igénybe ügyfeleink.  A zsák ára magában foglalja a begyűjtés, szállítás és kezelés díját, azaz a zsák árának megfizetésével az ügyfelek a többlet szolgáltatás díját is megfizetik.

A zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges zsákok átvételéhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

Lakossági ügyfelek esetében:

  • csekkes fizetési mód esetén egy csekkszelvény bemutatása, amely önmagában is tartalmazza az azonosításhoz szükséges vevő azonosítót az átadás-átvételi nyomtatvány kitöltéséhez,
  • nem csekkes fizetési mód esetén a számla 3. oldala és az azon található vevő azonosító bemutatása, mely igazolja a jogos igénybevételt és azonosítja az utólagos számla kiállításához szükséges paramétereket. 

Közületi ügyfelek esetében a nyomtatványt – fentiek szerinti kitöltést követően-, bélyegzővel szükséges ellátni. 

 A korábban megvásárolt kommunális és zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákok továbbra is elszállításra kerülnek.

Megértésüket köszönjük!

DTKH Nonprofit Kft.