Közmeghallgatás – 1000 feladat és mind az első

0
1136

OLYMPUS DIGITAL CAMERAÁtadás-átvétel, bizottságok, trönk

A 2014. október 22-én újonnan alakult kismarosi képviselő-testület november 16-án megtartotta első közmeghallgatását, amelyen több mint száz kismarosi jelent meg, meghívott vendégként pedig a Zöld Híd képviselője Farkas Balázs is részt vett. Neubauer Rudolf polgármester tájékoztatást adott az eddig elvégzett feladatokról: Az első komolyabb az átadás-átvétel volt, amely kormányhivatalnokok előtt rendben lezajlott. Az első rendes ülésen, a testület a bizottságokon kívül létrehozta újra a településrészi önkormányzatot , azon településrészek (az óhegyi dűlőtől Börzsönyligetig) speciális problémáinak összefogására, amelyek távolabb esnek a faluközponttól.

Szociális tűzifa, öngondoskodás

A belügyminisztérium pályázatán 38 köbméter fát nyert a falu, ezen felül Ruff János az Ipoly Erdő Zrt. vezetője további 10 köbmétert ajánlott fel a falu számára. Az idei évtől a szociális tűzifa szakszerű tárolását és ésszerű felhasználását megoldja az önkormányzat. A szobi kistérségi társulás együttműködésével a rászorulók részére létrejöhet – a házi segítségnyújtás mellett – a szociális célú étkeztetés. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a szociális gondoskodásnak az önfenntartás mindenképpen részévé váljon.

Szociális térkép, egységes falukép, járdák, felkészülés a télre, óvodai bővítés, sport

A következő időszakban megkezdődik a bizottsági munka. A szociális bizottság rövid távú feladata elkészíteni a falu szociális térképét, ehhez az itt élők segítségét kérik. A TEF felkészül a téli síkosság-mentesítésre, hogy az első hó megérkezésével felkészült tervvel rendelkezzen az önkormányzat. A járdák járhatósága is napirendre került és az önkormányzat célul tűzte ki az egységes faluképet. Az ehhez kapcsolódó műszaki kérdéseket rendszerben kell megoldani, ennek kidolgozásához és megvalósításához türelmet kért a polgármester. Az oktatási bizottság áttekintette az óvoda bővítésének tervét, megvizsgálták milyen munkálatok folytak idáig. A bővítésre több megoldás is körvonalazódott. A sportbizottságban megkezdődött az együttműködés harmonizációja az ovi és a focicsapat között.

kozmeg
Közmeghallgatás Kismaroson – Fotó: Révuti Norbert

 
Közmunkások és civilek együtt

A cserkészek szervezésében lezajlott falutakarítás. A közterületek rendbetételére több civil csapat vállalkozott. A polgármester tájékoztatta a hasonló feladatokra vállalkozó civileket, hogy a falugazdával tudnak egyeztetni, ha a faluban járva észlelnek rendbetételre szoruló területeket, annak érdekében, hogy összehangolt legyen a közmunkások és a civilek munkája. A polgármester kiemelte, hogy milyen nagy segítséget jelentett a civil kezdeményezésnek az, hogy Kondorosi Mátyás elvállalta a falutakarításhoz kapcsolódó szállítási feladatokat.

Kikiáltó, világháló

A polgármester kijelentette, hogy Kismaros médiafelületei, kommunikációs eszközei fognak fejlődni, azok utol fogják érni a 21. századot. Olyan korszerű weblap szerkesztése kezdődött meg, amely lehetőséget nyújt majd az elektronikus ügyintézésre is. Első lépésként a polgármesteri irodába bevezetésre került az internet.

Kérdések válaszok, nyitott kapuk

A közmeghallgatás második részében került sor a megjelentek kérdéseinek megválaszolására. A kérdések javarésze az alapellátási gondokat vetette fel. Neubauer Rudolf válaszában rámutatott arra, hogy a kampányban rögzített vállalások előkészítő feladatai megkezdődtek. 2008 óta meg kellett volna csinálni a járdát Börzsönyliget felé, mert ez volt a feltétele a lakóövezetté nyilvánításnak. A mulasztás pótlását a (Település-fejlesztési bizottság (TEF) feladatul megkapta. Ugyanígy elmaradása van az önkormányzatnak a közvilágítás terén, amely szintén a TEF elé került. Az önkormányzat hathatós segítséget kap a Börzsönyligeti Érdekvédelmi Egyesülettől és civil szakértőktől is, illetve megkezdődött az ELMŰ szerződéseinek felülvizsgálata is. A Nacsagromi-patak rendbetételére 8 millió forintos pályázatot nyert az önkormányzat. Vízjogi engedély szükséges hozzá, illetve megfelelő kivitelező. A feladatokat az önkormányzat megkezdte.
Jogos igény a közkutak visszaállítása azokon a területeken, ahol ivóvízhez csak így juthatnak az ott nyaralók. Itt azt kell felmérni, hogy a visszaélések elkerülhetőek legyenek. A polgármester hangsúlyozta, hogy tervezik a jövőben a közterület-felügyeleti rendszer kiépítését a közösségi rendeletek betartatása végett, illetve hamarosan megkezdődik a rendeletek felülvizsgálata is.

Használaton kívüli ingatlanok, Szokolyai úti járda, kishíd, fekvőrendőr

Folly-Ritvay Zoltán, a TEF elnöke kiemelte a börzsönyligeti használaton kívüli ingatlanok átvizsgálását, hogy néhányuk közterület státuszt kaphasson. A Szokolyai úti járda tekintetében, amely részint nemlétezésével, részint használhatatlanságával okoz problémát a felülvizsgálatok elkezdődtek, ott több fénypont kihelyezését szeretné az önkormányzat. Legkorábban a jövő év tavasza, amikor a munkálatok elkezdődhetnek, mert a TEF számára alapkövetelmény, hogy minden műszakilag előkészített legyen. A börzsönyligeti kishídra vonatkozó kérdés a jövő év témája lesz. A TEF elnöke jelezte, hogy az önkormányzat megkereste a közútkezelőt menetdinamikai küszöb (fekvőrendőr) ügyében. A közútkezelő öt évente köteles felülvizsgálni a közlekedési helyzetek változását. Az önkormányzat a közútkezelő figyelmét felhívta a változtatási igényekre.

Hivatal, áteresz, vízelvezetés, rózsák

A polgármester a hivatali dolgozók nevében elmondta, hogy abban érdekeltek, hogy a hivatal a kismarosiakért legyen, a legelején ezt kérte a hivatal dolgozóitól, és az informatikai feltételeket most próbálják megteremteni hozzá. A hivatali ajtókon tábla fogja jelezni, mely iroda található az ajtó mögött. Az árvíz visszavonulását szolgáló áteresz tervezése hamarosan megkezdődik a vízelvezető árkok felmérésével együtt. Minden feladat elvégzéséhez a pénzügyi bizottság kell majd, hogy a szükséges források biztosítása, megszerzése megtörténjen. A Szokolyai út végén a stoptábla áthelyezését kezdeményezzük, a rózsák átültetését már szervezi az önkormányzat.

Liebhardt Petra