Közmeghallgatás 2022

0
597

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 11-én, vasárnap 15.00 órától közmeghallgatást tart a Kismarosi Könyvtárban (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 5.).

Napirend:

1. Polgármesteri beszámoló a 2022. évben az önkormányzatot, az
önkormányzati vagyont érintő fontosabb fejlesztésekről, döntésekről

2. Pénzügyi beszámoló az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról

3. Az előzetesen írásban feltett kérdések, javaslatok megtárgyalása a benyújtás
sorrendjében

4. A jelenlévők kérdéseinek, javaslatainak megtárgyalása a jelentkezés
sorrendjében

A közmeghallgatáson kizárólag helyi közügyeket érintő kérdésekben bárki
felszólalhat, a képviselő-testület tagjaihoz és a jegyzőhöz kérdést intézhet. Egyéni
hatósági ügyek nem képezik a közmeghallgatás tárgyát.

A kérdések feltehetők továbbá 2022. december 05-én, hétfő 18.00 óráig írásban
Kismaros Község Önkormányzatának címezve a 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út
22. szám alatti postai, valamint a titkarsag@kismaros.hu elektronikus levélcímre.

Kismaros, 2022. november 29.

Neubauer Rudolf
polgármester