Közterületek elnevezése

0
827

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésével, megjelölésével, az utcanév- és házszám táblákkal, valamint a házszámozással kapcsolatos szabályokról szóló 14/2014. (IX.1.) rendelete ( a továbbiakban: R.) alapján a közterületeket el kell nevezni, a közhasználatra átadott magánutak elnevezhetők.

A R. 4. § (1) bekezdése szerint az elnevezés a közterület nevéből és a közlekedésre vonatkozó meghatározásból áll, a (2) bekezdés szerint az utcanév a közterület megjelölésére, annak földrajzi azonosítására szolgál. A R. 6. § (1) bekezdése szerint a közterületet személyről, élőlényről, tárgyról, fogalomról lehet elnevezni.

A lakosságnak az alábbi közterületek elnevezésére lehetősége van javaslatot tenni:
– a Kiskert utcából nyíló 8418/10 helyrajzi számú közhasználatra átadott magánút,
– a Szokolyai útból nyíló 2329 hrsz-ú közterület,
– az Óhegyi útból nyíló 8591 hrsz-ú közút,
– az Irtás utcából nyíló 8144/6 hrsz-ú közút és
– a 8094 hrsz-ú közút.

A javaslatokat a jegyzo@kismaros.hu elektronikus levélcímre 2019. december 16-án 17 óráig várom.

Kismaros, 2019. november 28.

Dr. Horváth Péter
jegyző

Közterületek elnevezésére felhívás