Lakossági azbesztmentesítési pályázat

  0
  294

  Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére.

  Azbeszt

  Az azbeszt a természetben is előforduló hőszigetelő, tűzálló, savaknak ellenálló, olcsó, hajlékony és rugalmas anyag. A 20. század második felében számos helyen felhasználták, többek között az építőiparban tetőfedésre, burkolásra és szigetelésre.

  Miért szükséges eltávolítani az azbesztet?

  Az azbesztet az időjárás és a légszennyezés károsítja, sérülhet a felülete. A felületi kopás következtében rostszálak szabadulnak fel, amelyek a levegőben szállnak. Az azbesztszálak belégzése egészségkárosodást okoz, és többféle betegség kialakulásában is szerepet játszik. Ezért Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban az azbesztet. Épületek bontásakor törvények írják elő a szakszerű bontást és azbesztmentesítést. Az Európai Unió célja, hogy Európa 2023-ra azbesztmentessé váljon.

  Ki adhat be pályázatot?

  A pályázaton részt vehet, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

  • Természetes személy, aki
   1. rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlával, ezáltal Vevő (fizető) azonosítóval is rendelkezik a pályázatban érintett ingatlan vonatkozásában;
   2. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (továbbiakban Ht.) 91. § (2); alapján rezsicsökkentésre jogosult;
   3. akinek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlák vonatkozásában lejárt díjhátraléka nem áll fenn az NHKV Zrt. felé.
  • Valamint a Ht. 91. § (3) bekezdése és a 91/A. § (3a) értelmében természetes személyekkel egy tekintet alá eső, rezsicsökkentésre jogosultak, akik megfelelnek a fenti 1. és 3. pontokban rögzítetteknek.

  Mire kapható támogatás?

  A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás és a pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszthulladék begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik. A támogatáshoz a pályázónak nem kell önerőt biztosítania. Az ingatlanonként elszállítható maximális mennyiség 300 m2 azbeszthulladék.

  A benyújtott pályázat kizárólag HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladék elszállítására, ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik, melyek jellemzően, de nem kizárólag az alábbi helyeken használatosak:

  • tető,
  • kerítés,
  • homlokzatburkolás,
  • válaszfalak,
  • régi gáztűzhelyekben a sütő környékén (azbesztlapok),
  • épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek.

  Az alábbi dokumentumok szükségesek a pályázat benyújtásához:

  • fotódokumentáció az elszállítandó azbeszthulladékról az alábbiak szerint
   • 2 db: 1 db közeli és 1 db távoli fotó;
   • minőség: színes, jól kivehető, egyértelmű, az azbeszthulladékot jól szemléltető;
   • file formátum: bármilyen képformátum (pl. jpg/jpeg, png) megfelel, max 5 MB méret korlátig/fotó.
  • kitöltött és aláírt kötelező nyilatkozatok (minimum 1 db);
  • kitöltött és aláírt nyilatkozat tulajdonjogról (1 db) aláírt;
  • opcionális – kitöltött és aláírt Meghatalmazás;
  • opcionális – kitöltött és aláírt Gondnoki nyilatkozat;
  • legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési számla minden oldala, melyet kézhez kapott a pályázatban érintett ingatlan vonatkozásában.

  Pályázat beadása

  A pályázat kizárólag elektronikusan adható be a https://nhkv.hu honlapunk erre a célra kialakított felületén, amely a következő linken érhető el: https://nhkv.hu/azbeszt.

  A pályázat benyújtása után nincs lehetőség hiánypótlásra, ezért a teljeskörű kitöltés és a dokumentumok hiánytalan feltöltése esetén fogadható be a pályázat.

  Benyújtási időszak

  2022. június 20. 8.00 órától keretkimerülésig, de legkésőbb 2022. augusztus 22. 24:00 óráig.

  Mi történik a pályázat benyújtása után?

  A pályázatokat munkatársaink a beérkezés sorrendjében elbírálják, majd értesítik a pályázót a támogatás megítéléséről vagy elutasításáról. Pozitív elbírálás esetén Támogatói okiratot állítunk ki számára. Ezt követően az azbeszthulladékot elszállító cég felveszi a kapcsolatot a nyertes pályázóval, és egyezteti az átvétel időpontját és helyszínét.

  Pályázati kiírás és kitöltendő dokumentumok

  A pályázattal kapcsolatos részletes információkat a Pályázati kiírás tartalmazza, amely elolvasható és a pályázat benyújtásához kitöltendő dokumentumokkal egyetemben letölthető a https://nhkv.hu/azbeszt-informaciok felületről.

  További információk

  A lakossági azbesztmentesítés pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdéseivel az azbeszt@nhkv.hu e-mail címünkön fordulhat munkatársainkhoz.

  Az NHKV Zrt. a pályázat megvalósításához az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott támogatást a Tiszta Ország Program keretében. A program a jogszerű hulladéklerakás támogatását és az illegálisan lerakott hulladéklerakók felszámolását kívánja elérni.

  További részletek itt.