Megújuló udvar, növekvő gyermeklétszám

0
846

A Váci Tankerületi Központ két ütemben újította fel a kismarosi iskola udvarát. A munka első üteme tavasszal fejeződött be, ekkorra az épület csapadékvíz-elvezetése készült el. A felújítás második fázisa a tanév vége előtt kezdődött. A ballagásig az aszfaltos udvarrész kapott szegélyt, augusztusban pedig elkészült a járda és az ugrógödör, valamint kialakították a szaletlik, a padok és az udvari játék helyét. Az udvar nagy része kőszórást kapott.

Az iskolaudvar felújításának első ütemét teljes mértékben, mintegy 2 millió forinttal, a váci tankerület állta. A második ütemben pedig 4,7 millió forinttal finanszírozta a beruházást a tankerület. A második ütemhez 300 ezer forinttal hozzá járult a kismarosi önkormányzat is. A mászóvár költségét az alapítványi bál bevételéből biztosítják.

További hír az iskolával kapcsolatban, hogy a megnövekedett gyermeklétszám miatt a tanítás feltételeinek teljes körű biztosításához már nem elegendő az iskolával szembeni épületben bérelt csoportszoba, a tanulók elhelyezéséhez ezért a vagyonkezelői feladatokat ellátó Váci Tankerületi Központ újabb, az iskolához minél közelebbi, tanterem céljára alkalmas, lehetőleg plusz beruházást nem igénylő bérleményt keresett. Az újonnan szolgálatba állított tanterem a Liget utca 24-ben lett kialakítva. A bérleti díj a két ingatlan esetében, 80 ezer forint plusz rezsi, illetve 120 ezer forint rezsivel együtt. A bérleti díjakat a tankerület fizeti, az önkormányzatot nem terheli költség.

A hosszú távú megoldást az iskola bővítése jelentené, az önkormányzat és a tankerület közösen keresi a végleges megoldást.

20180912_131324