Mi fán terem a művészetterápia? – beszélgetés Cseh Lilla Boglárka művészetterapeuta-jelölttel

0
1234

„E képek mindegyikébe egy darabka emberi pszichológia és emberi sors van bezárva…”
C.G. Jung

Előző év őszén havi rendszerességgel művészetterápiás csoportfoglalkozás indult női résztvevők számára a kismarosi könyvtár melletti klubhelyiségben.
A művészetterápiáról és annak hatásairól beszélgettünk a foglalkozás vezetőjével, Cseh Lilla Boglárka helyi lakossal, művészetterapeuta-jelölttel, annak apropóján, hogy ősszel újabb csoport indul Kismaroson.

Mi fán terem a művészetterápia? Hol találkozik a művészet és terápia?

A művészetterápia egy olyan terápiás folyamat, amelyben az alkotást eszközként használjuk a lelki történéseink, folyamataink megértéséhez. A művészetterápiában nem a kézügyesség vagy az esztétikai szempontok a lényegesek, hanem a folyamat során megélt érzéseink, és azoknak a tudatosítása.

Hiszem, hogy a képzőművészeti eszközökkel való önismereti munka gyógyító erővel bír, és mindenkiben ott él a kreatív, alkotó ember. Nagy öröm volt látni, hogy a csoporttagok kezdeti félelmei, bizonytalanságai pár alkalom után feloldódtak és már inkább kíváncsisággal nyúltak egy-egy eszközhöz.

A művészetterápia ereje abban rejlik, hogy minden alkotás tulajdonképpen valamilyen belső tartalom kifejeződése. Alkotás közben és után felismerhetünk összefüggéseket belső világunk, érzéseink és viselkedésünk között, amivel tovább dolgozhatunk.

Az önismereti munkához természetesen bizalomra is szükség van, ez egy biztonságos és elfogadó térben közösen teremtődik meg a terápiás módszer sajátosságai által.


Hogy képzeljünk el egy alkalmat? Milyen terápiás eszközöket használ a módszer?

A foglalkozásokon a vers- és a zenehallgatás, valamint a relaxáció segítette a csoporttagokat a ráhangolódásban. Emellett a természet rendjére, az évszakok változásaira hangolódva készítették el alkotásaikat a résztvevők, melyekre aztán közösen reflektáltunk. A Katarzisz Komplex Művészetterápia módszerében fontos szerepet játszik a természet ciklikussága. Ahogyan az évkörön belül az évszakok és hónapok váltakoznak, úgy változnak a lelki folyamataink is. Az adott évszakhoz vonatkozóan „hozom” mindig a témát. Ősszel például az elmúlással, míg tavasz felé a kinyílással, megújulással foglalkozunk.


Hogy nyilvánult meg a természethez való kapcsolódás a csoportban?

Az évszakok változásainak hatása, a természethez való kapcsolódás a 7 fős női csoporttagok alkotásain is szépen nyomon követhetőek voltak. Már az első alkalomtól fogva könnyen tudtak kapcsolódni a természethez és annak szimbolikus nyelvéhez. Nagyon szép volt látni és a csoporttal – melynek tagjai a csodálatos Dunakanyar környezetében laknak –  közösen megélni, hogy a természetre való odafigyelés, a természet szeretete mennyire ösztönösen él bennük.

Milyen képzőművészeti eszközökkel dolgoztatok?

Leginkább akvarell, olajpasztell, porpasztell technikákat használtunk a foglalkozásokon, emellett dolgoztunk agyaggal, tussal, szénnel, ceruzával is.

Milyen volt számodra, leendő művészetterapeutaként a csoport vezetése?

Nagy hálával tölt el a csoporttól kapott bizalom, a tagok egymás iránt tanúsított empátiája, odafigyelése és az egymás felé irányuló támogatásuk és szeretetük. A terápiának ugyan nem a közösségteremtés a célja, mégis a csoport nyitottsága által egy olyan összetartó közösség teremtődött meg, melynek tagjai a mai napig tartják egymással a kapcsolatot.
Mindezen élmények, tapasztalok csak megerősítettek abban, hogy a segítői hivatásban találjam meg a helyem a jövőben.


Kiknek ajánlod a művészetterápiát?

Azok számára, akik szeretnék megérteni az önmagukban zajló lelki folyamatokat különféle izgalmas képzőművészeti technikák és a természet ciklikus változásának segítségével.

Az cikkben megjelenített alkotásokat a művészetterápiás foglalkozás csoporttagjai készítették.