Most már látom!

0
840
Újabb emlékezetes estét tölthettünk el Beer Miklóssal, a Váci Egyházmegye püspökével. Lassan hagyománnyá válik, hogy a püspök atya február-március környékén egy estét velünk tölt, újabb és újabb kötetének bemutatója kapcsán. Negyedik könyvén túl – aminek címe: Most már látom -, többek között szó esett a sorsszerűségről, az önzetlen segítségnyújtásról, a jelen fontosságáról,  és a „komfort kereszténységről” is. A rendkívül komoly témákat érintő estét végül szokásához híven, humoros végszóval zárta.
A beszélgetőpartner ismét Neubauer Rudolf, Kismaros polgármestere volt.

„A HÚSVÉT VÉGTELEN ÖRÖME

Az első, jeruzsálemi húsvét óta igaz: egyetlen ünnep sem lehet egyforma. Mindig más a történelmi helyzet, mások a társadalmi, gazdasági körülmények. Ami még az egyes ember életére is igaz: minden év más. Ráadásul ma a világ minden eddiginél gyorsabban változik. Ezért is szoktam mondani: a tavalyi hitünkkel idén már nem boldogulunk. Mindig a jelen körülmények között kell felismernünk az Úristen szándékát.

Nézzünk szét mai világunkban! Naponta szembesülünk azzal, hogy Európa teljesen megzavarodott a soha nem látott népvándorlástól, amely miatt sokan félnek a jövőtől. Közben kapjuk a híreket az ökológiai válságról, az elsivatagosodásról, a vízhiányról. Látjuk, tapasztaljuk, milyen borzasztó a különbség a szegények és a gazdagok élete között. Látjuk azt is, mennyire fellazult az erkölcs, az önzetlenséget lassan már hírből sem ismerjük. És amikor számvetést készítünk, nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik tavaly még velünk voltak, az Úristen azonban magához szólította őket.

A világ folyamatosan, hétről hétre változik, a húsvét lényege, üzenete azonban örök, minden évben ugyanaz. Mi, akik a mában élünk, ugyanúgy megünnepeljük Jézus feltámadását, mint az apostolok, ugyanolyan hittel valljuk az örök életet, mint ők. Mert hozzájuk hasonlóan mi is tanúi vagyunk Krisztusnak.

Ebből pedig következik a feladatunk is. Ahogy Péter elmondta sokaknak, feltámadása után vele ettünk, vele ittunk, nekünk is hirdetnünk kell az örömhírt. Mert minden új értelmet kapott azóta, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és így mutatta meg Isten hatalmát.

Olyan jó lenne tanúságot tenni arról, amit hiszünk: az első húsvét, a feltámadás óta minden új megvilágításba került. Az élet, a történelem, a minket körülvevő világ valamennyi eseménye. Isten ugyanis az ő végtelen szeretetét közölte velünk Jézus feltámadása által. Azt, hogy a halálunk után mi is feltámadhatunk az örök életre. Lehet ennél vigasztalóbb és örömtelibb hírünk?”

Idézet a könyvből.

Köszönjük Beer Miklós püspök atyának, hogy minden évben elfogadja a meghívásunkat, és köszönjük Réti Józsinak is, hogy interjúit kötetbe foglalja, így mi is részesei lehetünk azoknak.
Természetesen mind a négy könyv kölcsönözhető a kismarosi könyvtárban!
Fotók és szöveg: Csadó Klaudia