Mozgóképes beszámoló a 2024 júliusi rendkívüli képviselő-testületi ülésről

0
114

Az ülésen egy napirendi pontot tárgyalt a testület. Az idei évben is kiírásra került a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat, melyben a DMRV Zrt. működési területén pályázható cél a lakossági közműves ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás támogatása. Az elnyert támogatás új beruházási célokra nem fordítható, a településeken a meglévő rendszer működésével kapcsolatos javítási, karbantartási munkák támogatására szolgál, mellyel a rendszerek üzembiztonságát lehet növelni, a meghibásodások számát csökkenteni. A pályázati támogatást a DMRV Zrt. használja fel a település területén.

Az előzetes kalkuláció alapján Kismaros település
– vízszolgáltatás tekintetében 30.087.700 Ft,
– szennyvízszolgáltatás tekintetében 14.849.200 Ft
pályázati igényt nyújthat be.

Az előterjesztést a testület egyhangúlag elfogadta.