Elküldte a hulladékszállító a negyedik negyedéves menetrendet. Mint írják, a kommunális hulladékszállítás továbbra is hétfőn lesz.

A zöl elszállítása kapcsán azt kérik, hogy a levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott  falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A zöldet

október 4; 18.

november  1; 15; 29.

napjain viszik.

Mint írják, a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke, 180 Ft/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. számlázza ki.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) HULLADÉKGYŰJTÉS

Október 11; 25.

November  8; 22.

December 6; 20.

Szelektív hulladék esetében a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg szállítási alkalmanként a kihelyezett zsákkal megegyező (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, átlátszó színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban.
Azt kérik, hogy fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!

Ügyfélszolgálat, ügyfélkapcsolati pont és zsák értékesítés

DTkH Nonprofit Kft.
2600 Vác, Zrínyi út 9.

H: 7.00 – 19.00
Sze: 12.00 – 16.00
P: 8.00-12.00

Telefon: 28/561-200

Web: ugyintezes@dtkh.hu www.dtkh.hu

A hulladékszállító ügyfélfogadása helyben is elérhető az önkormányzatnál, illetve a MűvHázban minden csütörtökön 8.00-16.00 óra között.

Lakatos Péter