OKSB, PÜTB bizottsági és Testületi ülés meghívó

0
1117
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meghívó
Kismaros Község Képviselő-testülete 2016. november 21-én (hétfő) 18.00 órától ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

1. Intézményvezetői pályázat
Előadó: polgármester
(zárt ülés)

2. Kismaros Község Önkormányzata 2017. évi adókoncepciója
Előadó: polgármester

3. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről
Előadó: polgármester

4. Kismaros Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója
Előadó: polgármester

5. Kismaros Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester

6. 2017. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: jegyző

7. Tájékoztatás a településüzemeltetési feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester

8. Javaslat ügyvédi megbízási keretszerződés megkötésére
Előadó: polgármester

9. Javaslat szociális tűzifa rendelet megalkotására
Előadó: jegyző

10. Beszámoló a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal hatósági tevékenységéről
Előadó: jegyző

11. Tájékoztató a kélt ülés között végzett fontosabb feladatokról
Előadó: polgármester

12. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: jegyző

Kismaros, 2016. november 15.
Neubauer Rudolf sk.
polgármester
 

——————————————–

Meghívó

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 2016. november 14-én (hétfő) 17.00 órától ülést tart a Művelődési Házban.

(írásbeli előterjesztés, a napirend tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor)

Napirend:

1. Művelődési Ház és IKSZT intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: polgármester

Kismaros, 2016-11-09

Haraszti Zsolt sk.
elnök

——————————————–
Meghívó

Kismaros Község Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2016. november 14-én (hétfő) du. 18.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

1. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről
Előadó: polgármester

2. Kismaros Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója
Előadó: polgármester

3. Kismaros Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester

4. 2017. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: jegyző

5. Tájékoztatás a településüzemeltetési feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester

6. Javaslat ügyvédi megbízási keretszerződés megkötésére
Előadó: polgármester

7. Javaslat szociális tűzifa rendelet megalkotására
Előadó: jegyző

Kismaros, 2016. november 09.

Moór Róbert sk.
PÜTB elnök

A bizottsági üléshez kapcsolódó letölthető anyagok:

adókoncepció_2017

belső_ellenőrzési_terv_2017

beszámoló_2016_03

költségvetés_módosítás_2016_03

költségvetési_koncepció_2017

Szoc.tűzifa rend