Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

0
1203

Kis Morgó Óvoda                      

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet.

Kis Morgó Óvoda óvodapedagógus és nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.              

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•főiskola, óvodapedagógus.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•szakmai önéletrajz, képzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kielgas-Wiesner Éva nyújt, a 06-20-552-1845-ós telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Kis Morgó Óvoda címére történő megküldésével (2623 kismaros, liget utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/76 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•Elektronikus úton Kielgas-Wiesner Éva részére a kismorgoovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•Személyesen: Kielgas-Wiesner Éva, Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•Kismarosi Kikiáltó – 2017. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kismorgo.freewb.hu honlapon szerezhet.