Pályázat pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

0
1495

A kismarosi Kis Morgó Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
nevelő munkát segítő feladatok munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Középiskola/gimnázium, OKJ-s pedagógiai asszisztens,
– Magyar állampolgárság
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:
– Magas szintű gyermekszeretet, kreativitás, együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Végzettséget igazoló dokumentum
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kielgas-Wiesner Éva nyújt, a 06-20-552-18-45-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kis Morgó Óvoda címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Liget utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-25 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
Személyesen: Kielgas-Wiesner Éva, Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Állásinterjú keretében személyes elbeszélgetés. A pályázat eredményéről minden pályázó írásos értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Kismaros Község Önkormányzat honlapja – 2016. március 8.