Pályázati kiírás településüzemeltetési munkakör betöltésére

0
823

Kismaros Község Önkormányzata, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet, Településüzemeltetési munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

Pest megye, 2624 Szokolya, Fő utca 83.

Pest megye, 2625 Kóspallag, Deák Ferenc utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet, 32. Település-, terület és vidékfejlesztési, településüzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Településüzemeltetési műszaki feladatok ellátása, részvétel önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában, részvétel pályázatok, közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, lebonyolításában. A főépítésszel együttműködve részvétel a településrendezési döntések előkészítésében, végrehajtásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés,
 •       Településüzemeltetési területen szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       a 45/2012. ( III.20.) Korm. rendelet melléklete szerinti önéletrajz
 •       a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat
 •       három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása,
 •       motivációs levél
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők személyes adatait megismerhetik
 •       végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kismaros Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Településüzemeltetési munkakör.

vagy

 • Személyesen: Lovász György, Pest megye, 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horváth Péter nyújt, a 06-27-639-132 -es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kismaros.hu honlapon szerezhet.