Szociális tűzifa igénylése 2018

0
1184

2 millió 293 ezer forint értékben, 129 m3 tűzifát nyert Kismaros a Belügyminisztérium által meghirdetett, az 5000 főnél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatok részére, szociális célú tüzelőanyag vásárlására szóló pályázaton.

A kismarosi képviselő-testület 2018. október 17.-ei döntése értelmében december 10-ig lehet szociális tűzifát igényelni, Kismaros Község Önkormányzatának hivatalában (Kismaros, Kossuth L. u. 22.).

Az ellátásban a falu területén élő, szociálisan rászorult, legalább egy éves bejelentett kismarosi lakóhellyel rendelkező személy részesíthető. Szociálisan rászorult lehet a vonatkozó rendelet szerint az, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, vagyis 114.000 Ft-ot.

A kérelemhez szükséges dokumentumok az önkormányzati hivatalban érhetőek el (a hivatal ügyfélfogadási idejében, hétfőn 13.00-18.00-ig, szerdán 8.00-16.00-ig, pénteken 8.00-12.00-ig, érdeklődni a 06-27-639-123-as telefonszám 104-es, vagy 101-es mellékén lehet), vagy innen a honlapról letölthetőek. Az igényléshez jövedelemigazolást kell csatolni. A Szociális Bizottság javaslata alapján a legrászorultabbak kapnak támogatást, egy háztartás legfeljebb 4 m3-t.

Letölthető dokumentumok:

Rendelet

Kérelem űrlap

Kérelem melléklete

Kismaros Község Önkormányzata