Szociális tűzifa igénylése 2019

0
911

Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag ellátásról, a támogatás feltételeiről és az igénylés módjáról.

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta 11/2019. (IX.23.) rendeletét a szociális célú tüzelőanyag ellátásról.

Szociális célú tüzelőanyag ellátásban Kismaros község közigazgatási területén élő, szociálisan rászorult, legalább egy éves bejelentett kismarosi lakóhellyel rendelkező személy részesíthető. Szociálisan rászorult, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

A szociális célú tüzelőanyag ellátásra való jogosultság elbírálása során előnyben kell részesíteni

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosultakat,

d) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.

A támogatás iránti igényeket 2019. november 4. napjáig lehet benyújtani a melléklet szerinti formanyomtatványon munkaidőben a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalban

Kismaros, 2019. október 1.

Neubauer Rudolf
polgármester

Letölthető dokumentumok:

Szociális célú tüzelőanyag támogatás igényléséről tájékoztató 2019

Szociális célú tüzelőanyag támogatás kérelem 2019

Szociális célú tüzelőanyag támogatás kérelem melléklet 2019