Tájékoztató a zártkerti művelés alól kivont területek telekadó fizetési kötelezettségéről

0
897
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Felhívjuk Tisztelt kismarosi ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy 2016. évben a zártkerti művelés alól kivett beépítetlen területek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján Kismaros Község Önkormányzatának 18/2009.(XII.10.) számú telekadó rendeletének értelmében 2017. január 01-től telekadó kötelessé válnak.

Telekadó fizetési kötelezettségüknek bevallás benyújtásával tudnak eleget tenni. Bevallási nyomtatványunk letölthető a kismaros.hu oldalról, illetve személyesen hivatalunk adóirodájában kérhető.

Ha az ingatlan vagyoni értékű joggal terhelt, úgy a bevallás kitöltője főszabályként nem a tulajdonos, hanem a vagyoni értékű jog jogosultja (pl. haszonélvező). Amennyiben adózó vagyoni értékű joga az egész adótárgyra kiterjed, úgy megállapodásra sincs szükség.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok főszabályként tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Ha a teleknek több tulajdonosa van, úgy két lehetőség között is választhatnak az érintettek:

  • Minden tulajdonos külön-külön bevallást készít és ez alapján tulajdoni rész arányában viselik a kötelezettségeket. Ebben az esetben a „Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás”-hoz kell „X” jelet tenni.

Lehetőség van arra, hogy a tulajdonosok közül egy személy legyen felruházva a tulajdonosi jogokkal és kötelezettségekkel. Ebben az esetben a „Megállapodás alapján benyújtott bevallás”-hoz kell „X” jelet tenni. Amennyiben ezt választják, akkor a bevalláshoz külön lapon mellékeni kell a tulajdonosok, illetve a vagyoni értékű jog jogosultjai által aláírt „megállapodás” nyomtatványt, mely szintén honlapunkról letölthető, illetve az adóirodában kérhető.

 

A bevallás benyújtásának határideje :  2017. január 15.

 

Kérjük Tisztelt leendő ügyfeleinket, hogy bevallási kötelezettségüknek határidőre tegyenek eleget, megelőzve az adóhatóság ellenőrzését.

Bevallásukhoz szíveskedjenek csatolni az átminősítésről szóló földhivatali  határozat másolatát.

 

Kismaros, 2017. január 02.

 

Dr. Horváth Péter

jegyző