Tájékoztató barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartások részére

  0
  233

  A kialakult gazdasági helyzetben a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

  Az önkormányzatok közreműködnek a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

  A háztartásoknak lehetősége van bejelenteni a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) az önkormányzaton keresztül.

  Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
   III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott
   bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
   közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely
   személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott
   háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a
   következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége
   lehet

  Az igénylésbejelentésekből származó adatokat az önkormányzatoknak 2022. szeptember 30-ig kell rögzíteniük a rendelkezésre álló felületen.

  Az összesített adatok rögzítését követően, az adatlap lezárásával történik meg az igényfelmérés teljesítése.

  Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

  Kismaros Község Önkormányzat

  BEJELENTÉS – barnakőszén

  BEJELENTÉS – barnakőszén