Településrendezési eszközök módosítása – Véleményezési anyag

0
1645

FELHÍVÁS!

KISMAROS Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
Kismaros Község Településrendezési Eszközeinek /Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv/ – több részterületre szóló – módosítása elkészült. Az elkészült anyagot a honlapon áttanulmányozhatják. A partnerségi egyeztetés lefolytatása elektronikus úton történik.*

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen Felhívástól számítva 15 napig*

NEUBAUER RUDOLF polgármesternek címezve, írásban, az alábbi elektronikus címen tehetik meg:

Neubauer Rudolf polgármester részére
E-mail cím: polgarmester@kismaros.hu

Segítő közreműködésüket megköszönve:
Neubauer Rudolf polgármester

* A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. §-a alapján. /A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, Kismaros Község Önkormányzata Képviselő- testületének a partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 3/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS