Új közterület elnevezések

0
1031

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésével, megjelölésével, az utcanév- és házszámtáblákkal, valamint a házszámozással kapcsolatos szabályokról szóló 14/2014. (IX.1.) rendelete (a továbbiakban: R.) alapján a közterületeket el kell nevezni, a közhasználatra átadott magánutak elnevezhetők.

A R. 4. § (1) bekezdése szerint az elnevezés a közterület nevéből és a közlekedésre vonatkozó meghatározásból áll, a (2) bekezdés szerint az utcanév a közterület megjelölésére, annak földrajzi azonosítására szolgál.

A R. 6. § (1) bekezdése szerint a közterületet élőlényről, tárgyról, fogalomról lehet elnevezni.

A 0197 helyrajzi számú közterület elnevezésére a” Dám utca”, a 8429/2 helyrajzi számú közhasználatra átadott magánút elnevezésére a „Domb” utca javaslat érkezett.

A R. 7. § (3) bekezdése alapján biztosítani kell a javaslatok megismerését és az azokkal kapcsolatos vélemények kifejtését.

A javaslatokat a jegyzo@kismaros.hu elektronikus levélcímre 2018. április 26-án 17 óráig várom.

Kismaros, 2018. április 18.

Dr. Horváth Péter jegyző

20180118_082037
A Monostor utcától a temetőig tartó útszakasz (hrsz: 0197)