Úrnapi körmenet Kismaroson

0
1259

Úrnapja az eucharisztia, vagyis az úrvacsora katolikus ünnepe. Jézus Krisztus kereszthalála előtt a kovásztalan kenyér ünnepét, a széder estét együtt töltötte tanítványaival. Vacsora közben Jézus vette a bort és a kenyeret és mindkettőből adott nekik. Az utolsó vacsorán parancsolatba adta, hogy a bűneink bocsánatáért, a megváltásunkért való halálára, emlékezzünk így időről-időre. Az úrvacsora a hívő ember számára az isteni kegyelem, a megbocsátani akaró szeretet, újra és újra erőt adó jelképe, a reménységgel teli jövő ígérete.

DSCN1878

DSCN1909

DSCN1951

[su_box title=”Lukács evangéliuma, 22. rész, 8-20.” box_color=”#e2ae2c” title_color=”#080707″ radius=”6″]És elküldé Pétert és Jánost, mondván: Elmenvén, készítsétek el nékünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük. Ők pedig mondának néki: Hol akarod, hogy elkészítsük? És ő monda nékik: Ímé, mikor bementek a városba, szembe jő veletek egy ember, ki egy korsó vizet visz; kövessétek őt abba a házba, a melybe bemegy. És mondjátok a ház gazdájának: Ezt mondja néked a Mester: Hol van az a szállás, a hol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt? És ő mutat néktek egy nagy vacsoráló helyet, berendezve, ott készítsétek el. Elmenvén pedig, úgy találák, a mint mondta nékik; és elkészíték a húsvéti bárányt. És mikor eljött az idő, asztalhoz üle, és a tizenkét apostol ő vele egyetembe. És monda nékik: Kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék: Mert mondom néktek, hogy többé nem eszem abból, míglen beteljesedik az Isten országában. És a pohárt vévén, minekutána hálákat adott, monda: Vegyétek ezt, és osszátok el magatok között: Mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míglen eljő az Isten országa. És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik. [/su_box]

Az Úrnapi katolikus ünnepen szokás a templomtól induló körmenet, amelyen a teljes gyülekezet részt vesz, a sok virágdísz, az utat borító virágszőnyeg, és a virágokkal díszített oltár. Az út során négy stáció van: négy oltárt állítanak fel, a stációknál az evangéliumból olvasnak fel és a pap az égtájak felé áldást oszt. Ilyenkor a hívők azokért is imádkoznak, akiket a négy égtáj felé osztott áldás elér.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”471″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”96″ number_of_columns=”5″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” template=”/home/elnimusz/public_html/www/kismarosikikialto/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery.php” maximum_entity_count=”500″]