Választási tudnivalók

0
963

A szavazás helye, ideje

A választópolgár az értesítésen megjelölt szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával szavazhat. Szavazni 2019. október 13-án 6-19 óráig lehet

A szavazás helye,  módja

A szavazóhelyiségben

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

Mozgóurnával

Mozgóurna iránti kérelmet a névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton valasztas.hu2019. október 9-én 16 óráig
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus útonvalasztas.hu 2019. október 11-én 16 óráig
 • október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus útonwww.valasztas.hu legkésőbb 2019. október 13-án 12 óráig,

A mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy kézbesítésével 2019. október 13-án 12 óráig kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna igénylés okát, ha nem a lakcímére kéri, akkor a  pontos címet, ahova a mozgó urna kivitelét kéri.

Mozgóurnával az a választópolgár szavazhat, aki a mozgóurnát kérők jegyzékén szerepel

A mozgóurnát kérő választópolgár –ha mozgóurna iránti kérelmét a Helyi Választási Iroda vagy a Szavazatszámláló Bizottság elfogadta, csak a kérelemben megjelölt címen, mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem !

A személyazonosság, a lakcím,  személyi szám igazolása

A szavazás előtt a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát valamint lakcímét vagy személyi számát.

A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok:

A magyar hatóság által kiállított érvényes

 • személyazonosító igazolvány,
 • régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány,
 • ideiglenes személyazonosító igazolvány,
 • kártya formátumú vezetői engedély,
 • útlevél, ideiglenes útlevél

Nem magyar állampolgárságú választópolgár esetében:

 • más uniós tagállam által kiállított személyazonosító igazolvány
 • más uniós tagállam által kiállított útlevél.

A lakcím igazolására alkalmas okmányok:

 • lakcímkártya,
 • lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény,
 • régi típusú, a lakcímet is tartalmazó személyazonosító igazolvány

A személyi szám igazolására alkalmas okmányok.

 • lakcímkártya
 • a személyazonosító jelről kiállított hatósági bizonyítvány, igazolás

A szavazólap átvételét a választópolgárnak a névjegyzék aláírásával igazolnia kell.

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki:

a)nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,

b)nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,

c)már szavazott,

d)megtagadja a szavazólap átvételének igazolását.

A visszautasítást követően személyazonosságát, lakcímét vagy személyi számát, a szavazólap átvételét igazoló választópolgár szavazhat.

A szavazás

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő  jelöltre, listára a jelölt lista neve melletti körbe tollal írt, egymást metsző két vonallal lehet.

A polgármester választás szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat.

Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható. Kismaroson a kiosztható mandátumok száma 6.

A megyei közgyűlés választása szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán ( Kismaroson német nemzetiségi önkormányzat) legfeljebb öt települési képviselő jelöltre, a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egy területi listára, az országos nemzetiség önkormányzati képviselők választásán egy országos listára szavazhat.

A jelöltállítás során tett ajánlás a választópolgárt nem köti.

Rontott szavazólap

A választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelezheti hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólapfajtánként – csak egyszer adhat ki.

 

 

 

 

Dr. Horváth Péter

a HVI vezetője