Az év első bizottsági és testületi ülése

0
691

Kismaros Község Önkormányzata megtartotta a 2023-as év első Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsági valamint Képviselőtestületi ülését.

Az üléseken a legnagyobb közérdeklődésre számot tartó napirendi pontok közül a mobil toronnyal kapcsolatban a testület egyhangúlag döntött arról, hogy a korábbi hosszútávú szerződés lejártával, az átmeneti időszakra, amíg eldől a torony további sorsa, a szolgáltatás folytonosságának érdekében egy 90 napon belül bármikor felbontható bérleti szerződést köt a szolgáltatóval. Továbbá arról is egyhangú döntés született, hogy a torony további lehetséges helyszíneinek megtárgyalására települési fórumot szervez az Önkormányzat, melynek időpontja 2023. február 20-án, hétfőn lesz. Erről később részletes meghívó lesz olvasható a Kismarosi Kikiáltóban.

A Helyi Építési Szabályzat módosítási folyamatának keretében döntés született többek között arról is, hogy a Kiskert utca meghosszabbításának tervezete a Szokolyai út felé elvetésre kerül és nem lesz része a dokumentumnak. Arról is javaslat hangzott el, hogy a Monostor utca és az Öregszőlő út 12 méter széles (telek határtól, telek határig), útszabványok szerinti kötelező kiszabályozása helyett egy mindkét utcára elkészülő, indoklást alátámasztó útterv alapján, az adottságokhoz és az ott élők igényeihez jobban alkalmazkodó, keskenyebb nyomvonal javaslata kerül be a szabályzatba a későbbiekben, egy újabb HÉSZ módosításkor.

A polgármesteri tájékoztatóban többek között olvasható az a levél, amelyben a Vízügyet tájékoztatja az Önkormányzat a Duna-parti magántelken, illetve annak Duna-mederben  fekvő részén folyamatban lévő kerítés építésről, és annak veszélyeiről.

7. Nr. KIM_152-1_2023_Polgarmesteri_beszamolo_2023-01-18_avdh

Minden más információ és esemény, amely az üléseken történt, az idén is rendszeresen készülő, vágatlan videófelvételeken megtekinthető!