Valamennyi földhasználó, ingatlan tulajdonos – kül és belterületen – kötelessége az ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, valamint a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.

2019. évtől megszűnt a június 30-i „türelmi idő” a parlagfű elleni védekezésben. A tulajdonosoknak (földhasználóknak) folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy ingatlanukon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását, majd ezt a – parlagfűmentes – állapotot fenntartsák.

A 2020. évi parlagfű szezontól a parlagfű elleni védekezés továbbra is egész évben fennálló kötelezettség. Azokon a területeken, ahol ennek a tulajdonosok, földhasználók nem tesznek eleget, az illetékes hatóság – belterületen a jegyző, külterületen a földhivatal – közérdekű védekezést rendel el, és növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság mértéke 15 ezertől 5 millió forintig is terjedhet.

A parlagfű elszaporodásának visszaszorítása, az egészséges környezet biztosítása közös cél. Erre tekintettel Kismaros Község Önkormányzata felhívja minden földtulajdonos és földhasználó figyelmét, hogy folyamatosan védekezzen a parlagfű szaporodása és a pollenszórása ellen.

A földtulajdonosok a gyommentesítéssel kapcsolatos szakmai információkért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz fordulhatnak. https://portal.nebih.gov.hu/

A fentiekre tekintettel felszólítjuk az ingatlan tulajdonosokat az ingatlanok területén és az ingatlanok előtti területen a szükséges kaszálás, gyommentesítés, parlagfű irtás haladéktalan elvégzésére, a parlagfüves területek visszaszorítása érdekében.

Kismaros, 2020. június 26.

dr. TimerBárkányi Beáta sk.
jegyző