Homlokzatfelújítás pályázat Kismaroson!

  0
  111

  Kismaros Község Önkormányzata a 2025. évben támogatandó homlokzatfelújítási pályázat pénzügyi keretének előkészítése érdekében

  PÁLYÁZATOT HIRDET

  a helyi védelem alatt álló és a helyi védett környezetben álló épületek külső homlokzati felújítási munkáinak támogatására a Kismaros község településkép védelméről szóló 6/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján.

  Jelen pályázat keretében műemléki védettséggel érintett épület támogatására nincs mód.
  A támogatás igénylése az önkormányzathoz benyújtott pályázat útján lehetséges.

  A támogatás mértéke:
  – helyi védelem alatt álló épületek esetén a homlokzati felújítási költségek maximum 50%-a, amely teljes mértékben vissza nem térítendő támogatás;
  – helyi védett környezetben álló (de egyedi védelem alatt nem álló) épület esetében a homlokzati felújítási költségek maximum 50%-a, melynek 50%-a vissza nem térítendő támogatás, 50%-a pedig kamatmentes kölcsön;
  – a Rendelet alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: PÜTB) a fenti arányoktól indokolt esetben eltérhet.

  A támogatás feltételei:
  – a támogatás utófinanszírozású, tehát a pályázónak az 50%-os önerő vállalása mellett a munkálatok lezárásáig és azok igazolásáig a teljes bekerülési költséget állnia kell;
  – mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kamatmentes kölcsön kifizetése a támogatott munkák befejezésekor, azok számlákkal való igazolása után történik;
  – támogatás nem adható kötelezéssel elrendelt felújítás esetén.

  A pályázatnak tartalmaznia kell:
  – a kitöltött pályázati űrlapot, amely a Polgármesteri Hivatalban kérhető, vagy a www.kismaros.hu főoldaláról letölthető;
  – a megvalósítani tervezett felújítás engedélyes szintű tervét, költségvetését és ha jogszabály előírja, akkor a jogerős építési engedélyét, egyéb esetben az illetékes szerv hozzájárulását;
  – az érintett tulajdonosok (kezelők, használók) névsorát, írásos nyilatkozatukat, hogy a felújítás rájuk eső költségeit vállalják, és a pályázott összeget megelőlegezik;
  – a kivitelezés ütemezését;
  – nyilatkozatot a meghatározott nagyságú önrész vállalásáról.

  A pályázat benyújtása:
  A pályázatokat 2024. szeptember 30-ig kell benyújtani a főépítészhez.

  A pályázat elbírálása:
  A pályázatokat a PÜTB az éves költségvetést jóváhagyó testületi ülést követő hónap utolsó napjáig bírálja el. Az eredményről a pályázók írásban értesülnek. Nyertes pályázat esetén az érintettekkel a polgármester megállapodást ír alá.

  Egyéb tudnivalók:
  A támogatás felmondása írásbeli bejelentés alapján történik. Ha a támogatott az építkezést a megállapodásban vállalt határidőre nem tudja befejezni, írásban kérheti a támogatási összeg következő évi felhasználását. Kérelem csak egyszer adható be.

  Részletes információ:
  A helyi védett épületek és a helyi védett környezet listája a Rendeletben megtalálható, a pályázattal kapcsolatos további információ a www.kismaros.hu honlapon olvasható.

  2024. június 24.

  Moór Róbert s.k.
  a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

  Kismaros_ÉV_pályázati_űrlap_2025