Hét és fél órán át tanácskozott a kismarosi képviselő-testület a legutóbbi ülésén. A jegyző betegség miatt nem tudta vezetni az ülést, ezért néhány napirendi pontot a polgármester visszavont. Ugyanígy tett Művelődési Ház vezetője, Nagy Andrea is, a pénzügyi kérdések kerültek a végére. A témák sorrendjét pedig a vendégekhez igazították, hogy akik valamilyen ügyben megjelentek, előbb végezzenek. Egyhangú szavazással változtattak a sorrenden.

Egy sürgősségi napirendi ponttal kezdtek a képviselők, a Német Nemzetiségi Önkormányzat ügyével, a Rév utca és a Kossuth Lajos utca sarkára telepített Szűz Mária szobor felújításáról. Ide teljesen új köztéri szobrot készíttetnének, márványból. Az önkormányzattól az útmenti telepítés miatt hozzájárulási nyilatkozatot kértek, amelyet meg is kaptak a testülettől.

Egy kismarosi terület és a ráépített épület sorsát rendezték először. Korábban ezt földhasználati szerződéssel tartós bérletbe kapta a bérlő, de a beépítési kötelezettségüket nem teljesítették. Most megvennék a területet, amelyért 10 millió forintot kért az önkormányzat. Az árat értékbecslő bevonásával állapították meg.

Elfogadták az óvoda intézményvezetőjének beszámolóját. Ritzl Erika kérdésre elmondta, hogy korábban egy szülő által jelzett étkeztetési, ételallergiával kapcsolatos probléma azóta nem fordult elő, a legnagyobb gondossággal járnak el az étkeztető cégnél és az óvodában is.

Elfogadták a Kismarosért közalapítvány beszámolóját, a polgármester, Neubauer Rudolf megköszönte, hogy az alapítvány és a kuratórium az óvoda és az iskola, valamint a község kulturális életének aktív résztvevője.

A következő ügy egy telekügylet volt. Van egy megközelíthetetlen önkormányzati terület, amit a telekszomszéd egy ideje tisztán tart- korábban ugyanis, mint mondta, telehordták szeméttel. Korábban vételi ajánlatot tett a település felé, de a megállapított telekár túlságosan magas volt. A testület döntése alapján mostantól a telekszomszéd bérli majd ezt a területet, amelyért havi 10 ezer forintos bérleti díjat kell fizetnie. Hat igen és egy nem szavazat született.

A külterületi utak pályázatán a település a Dám utca, a Mély út, a Monostori út és az Öregszőlő egy-egy szakaszára nyújt be felújítási pályázatot. A pályázat előkészítését Szabó András végezte, aki az ülésen kiemelte, hogy külterületi utak rendbetételét támogatja és a pályázat kialakításakor figyelembe vették a pályázható teljes keretet és a kiosztható maximális összeget, és úgy állapították meg a műszaki tartalmat, hogy a legnagyobb eélye legyen a településnek valóban nyerni. Hat igen és egy tartózkodás mellett fogadták el, de két képviselő is kifogásolta, hogy előzetesen ezt a pályázati anyagot nem látta.

A képviselők elfogadták a Mosoly Családsegítő és a Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató beszámolóját.

Egyhangú szavazásal csökkentették illetve egyes esetekben el is engedték a Művelődési Ház bérleti díját a Nyugdíjas Klub, a Marus táncegyüttes és a Szenior pingpong klub esetében

A Búzaszem és Mustármag családi bölcsődék tavalyi beszámolójára is igent mondtak a képviselők.

Az önkormányzat második negyedéves gazdálkodási beszámolóját egy ellenszavazattal fogadták el, ahogy az előirányzat módosítását is.

Az Állami Számvevőszék vizsgálatát két tartózkodás mellett szavazták meg a képviselők. Az ÁSZ vizsgálat nem talált kifogást, ötösre értékelte a szabályzatokat és azok jogszabályi megfelelését. Poldauf Gábor képviselő szerint ugyanakkor nem volt alapos a vizsgálat, ha nem talált hibát.

Módosították az étkezési díjakról szóló rendeletet, majd a Partnerségi egyeztetésről szóló rendeletet igazították az országos szabályozáshoz. Egy tartózkodás mellett ment át.
Határozottan fékezett egy képviselő, amikor a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szavaztak.

Elfogadták a Vilcsek Gyula Általános Iskola felvételi körzethatárának felülvizsgálatát. Kismarosról és Verőcéről elsőtől nyolcadik osztályig, Kóspallagról pedig ötödiktől nyolcadik osztályig vesznek fel tanulókat.

Egy ellenszavazat mellett a településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos hatáskörök a polgármesternél maradnak.

Végül a Helyi építési szabályzaton a képviselők addig dolgoztak, míg a maradék napirendi pontokat és azokat, amelyek a jegyző távolléte miatt estek ki, egy rendkívüli ülésre halasztották.

Alább mintegy tizenkét órányi vágatlan néznivaló, előbb a bizottsági ülésről készült felvétel, majd a testületi ülés. Alternatív megtekintési javaslat apolitikus, de videókedvelő olvasóinknak: utóbbit felvételt megfelelően nagy sebességgel lejátszva, és a háttérre koncentrálva egy hétköznapi kismarosi beesteledés time-lapse kiadását kapjuk, az ablakokon beszökő fény lassú elgyengülésének, majd eltűnésének lehetünk tanúi – vagy másik olvasatban a sötétség komótos, de megfellebezhetetlen diadalának.

 

Lakatos Péter