Pályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

0
697

Kismarosi Kis Morgó Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kismarosi Kis Morgó Óvoda Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű (helyettesítés) 2020.09.02-től 2022.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, Óvodapedagógus,
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének
igazolása, szakmai önéletrajz, végzettséget, illetőleg szakképesítést igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ritzl Erika nyújt, a 06-20-439-1445 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kismarosi Kis Morgó Óvoda címére történő
megküldésével (2623 Kismaros, Liget utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 156/2020, valamint a
munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

Elektronikus úton Ritzl Erika részére a kismorgoovoda@gmail.com E-mail
címen keresztül

vagy

Személyesen: Ritzl Erika, Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázók előértékelését követően a kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Kismaros Község Önkormányzata honlapja – 2020. július 31.

Kismaros Község Önkormányzata hirdetőtáblája – 2020. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kismaros.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 31.