Örömmel értesítjük Önöket, hogy a

2626 Nagymaros Dózsa Gy. utca 5.

szentlorinc.nagymaros@vaciegyhazmegye.hu 

27-633-695

szolgáltatási kapacitás bővülése és Kismaros Község Önkormányzatával való együttműködés eredményeként 2021. március 1-től alábbi területeken tudunk segítséget nyújtani a Kismaroson élők számára!

Házi segítségnyújtás:

 • személyi gondozás az ellátott lakókörnyezetében időszakosan vagy mindennapos gyakorisággal (a gondozási feladatokat igény szerint a gondozottal személyre szabottan közösen határozzuk meg) 

Ellátási feladatok lehetnek:

 • Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása
 • mosdatás, fürdetés, haj, arcszőrzet, száj, fog és protézis ápolás, köröm- és bőrápolás, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere, 
 • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése, , folyadékpótlás, 
 • étkeztetés (segédeszköz nélkül), 
 • mozgatás ágyban, decubitus megelőzés, felületi sebkezelés, sztómazsák cseréje, 
 • gyógyszer kiváltása, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása, vérnyomás és vércukor mérése, hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás, azok beszerzése, 
 • a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

A szolgáltatást igénybe vehetik:  

 • Kismarosi, idős és/vagy gyenge egészségi állapotú személyek, akiknek nehézséget jelent az önellátás, 
 • akik bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak és egészségi állapotuk miatt igénylik az ellátást.

A szolgáltatás térítési díj köteles az önkormányzati rendelet szerint (2021-ben 500 Ft/ gondozási óra)

Szociális Étkeztetés

 • Napi egyszeri meleg étkezés biztosítása, az ebéd házhoz szállításával.
 • A szolgáltatást igénybe vevőnek 2 db ételhordót kell biztosítania, és lehetővé kell tennie az ebédszállító számára az ebéd átadását. Az ebédet szociális segítő munkatársunk szállítja ki 11.00-13.30 óra között. Az ebédek házhozszállításakor az igénybevevő a másnapi ebédhez szükséges üres edényt át kell, hogy adja az ebédkihordónak. Az ételszállításhoz szükséges edényzet megfelelő higiéniájáról az ellátottnak kell gondoskodnia.

A szolgáltatást igénybe vehetik:

 •  azok a kismarosiak, akik koruk (65 év felettiek alanyi jogon), egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, ill. hozzátartozóik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem tudják a meleg élelmet biztosítani.

A szolgáltatás térítési díj köteles az önkormányzati rendelet szerint (2021-ben 550 Ft/ adag)

További szolgáltatásaink:

Népkonyha

 • egy tál meleg étel elvitelre, illetve helyben (Nagymaroson) fogyasztásra felnőttek számára.

A szolgáltatást igénybe vehetik: akik szociális rászorultság, illetve átmeneti élethelyzet miatt nem képesek étkezésükről más módon gondoskodni.

A szolgáltatás térítésmentes!

Támogató Szolgálat: 

 • Személyi segítés
 • Szállítási szolgáltatás — speciális, kerekesszék szállítására alkalmas mikrobuszokkal.

A szolgáltatás igénybe vehető: magasabb összegű családi pótlék, vaksági járadék, FOT határozattal rendelkező sérült emberek számára.

Érdeklődni, jelentkezni lehet a Nagymaros Dózsa Gy. út 5. szám alatt levő irodában személyesen, vagy a 27/633-695-ös telefonszámon.

A Szolgáltató érvényes ÁNTSZ, és szociális szolgáltatási működési engedéllyel rendelkezik.