Május 16-án, hétfőn ült össze a képviselő-testület, amelyet megelőzött egy három napirendi pontot tartalmazó rendkívüli bizottsági ülés is. A Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság a legutóbbi alkalommal létszámhiány miatt nem tudott döntést hozni a minősített többséget igénylő ügyekben, mint a tavalyi költségvetés zárszámadása vagy a bölcsődei térítési díjak megállapítása, de plusz pontként bekerült az óvodai klímák költségének növekedése is.

A rövid, de rendkívüli bizottsági ülés közvetítése:

Bizottsági döntések:

A képviselők elfogadták a zárszámadást, azután a bölcsődei díjakról hoztak döntést.

A szeptembertől már teljes gőzzel üzemelő, nemrég átadott bölcsőde már önkormányzati működtetésű. Első körben a település vezetése megállapított egy általános összegű díjat. A gondozási díj és az étkeztetés árának meghatározásakor figyelembe vették, hogy egyelőre nem tudni, hogy az állam mekkora összeggel támogatja a bölcsőde működését.

A kismarosi bölcsőde térítési díjai 2022 szeptemberétőlA rendelet módosításával megváltoztatható a díjak mértéke, az állami támogatás függvényében ezek mérséklődhetnek.

Több mint félmillió forinttal kerül többe az ovi felszerelése klímaberendezésekkel, mint a korábban kalkulált 700 ezer forint, erre is megszavazták a képviselők a többletforrást a céltartalék terhére.

A képviselők a testületi ülésen a múlt heti bizottsági ülésen hozott döntéseket erősítették meg a testület ülésén.

A testületi ülésen szó esett arról, hogy az önkormányzat működésében vannak hiányosságok, a lakossági panaszok kezelése és a bejelentett ügyek követése nem minden esetben megfelelő. A polgármester szerint semmilyen megkülönböztetés nem lehetséges a lakossági bejelentések vagy panaszok kivizsgálásában, de ezen a területen még van feladat, hogy jobb minőségű legyen az önkormányzat szolgáltatása és dolgoznak is rajta.

Egyhangúlag módosítottak a Kismarosért Alapítvány működésén, amely hatékonyabbá teheti az alapítvány részvételét a falu működésében. Módosult a Kis Morgó óvoda alapító okirata is, hiszen az ovi mostantól a bölcsődével közös intézmény.

Döntött a testület arról, hogy az ÚT-FINIS Kft. dolgozik majd a Héja utcában a burkolaton, mint legolcsóbb ajánlattevő.

A kerékpárút fejlesztéséhez szükséges projekt-előkészítő tanulmányról is döntöttek. A  tervekre nyolcmillió forintot kell fordítani, a beruházás teljes összege több százmillió forint nagyságrendű.

Megújítana egyes járdákat a Zrínyi és Liliom utcákban az önkormányzat, de már rég nem elég az a pénz erre, amit a korábbi pályázaton megnyert. Az építőanyagárak növekedése miatt a korábbi kétmillió forint helyett már 15 milliónyit kellene hozzátenni az állami támogatáshoz, hogy az eredeti tervek megvalósuljanak – vagy rövidebb szakaszon javítanának a minőségen. Szeptemberben kezdődnének a munkák, egyelőre nem tudni, hogy vállalják-e három hónapra előre ezeken az árakon az ajánlattevők.

A járdákról szóló tanulságos megbeszélés innen kezdődik:

Ezt a feladatot végül a polgármester hatáskörébe utalták a képviselők, hogy hatékonyabb legyen a döntéshozatali mechanizmus, ugyanakkor megnéznék, hogy az eredeti összegből, mostani árakon mennyi járda jönne ki.

Elfogadták a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.

A polgármester a beszámolójával kapcsolatban elmondta, hogy a konténeriskolával kapcsolatban tartottak egy megbeszélést. Ebből kiderült, hogy eredménytelen lett a tankerület közbeszerzése a konténeriskola építésére, a BMSK is felveszi a kapcsolatot a Váci Tankerülettel, hogy miben segíthetnek. Az önkormányzat részéről nincs akadálya a terület átadásának, minden munkát időben elvégeztek.

A szemétszállítással kapcsolatban is kialakult egy kis vita. Már nincsenek cserezsákok a szelektív hulladéknak, ezeket nem viszik már házhoz. A cég arra hivatkozik, hogy törvényi kötelezettsége nincsen erre és nem is tudja tartani azokat a korábbi, Zöld Hidas vállalásokat, amelyek szigorúan nincsenek törvényben szabályozva. Ez tulajdonképpen egy egyoldalú szerződésmódosítás, ami nem csak Kismaroson, de a környező településeken is változást jelentett. Neubauer Rudolf polgármester a cég vezetőjére hivatkozva azt mondta, hogy ezt a lakosság többsége elfogadta. A szemétszállítás változásairól itt írtunk bővebben.

Harminc facsemetét ültettek el a közelmúltban a településen – erről már Aradi Szilveszter alpolgármester beszélt. Ezek többsége közterületre került, de a bölcsőde udvarára is telepítettek csemetét.

A Monostor utcai útfelbontással kapcsolatban elhangzott, hogy vízvezeték építése miatt bontották fel az utat, lakossági panasz miatt eltérve az eredeti nyomvonaltól.

Az utolsó napiredni pontban Poldauf Gábor képviselő további anyagokat kért a Börzsönyligetre vezető járda készítéséhez kapcsolódva, hogy alaposabb feltáró munkát végezhessen.  

Lakatos Péter